Ailesel Hakkımızda

Ailesel güncel sağlık, aile planlaması, çocuk gelişimi, sağlıklı beslenme ve altın tavsiyeler makaleleri yayınlayarak sizlere faydalı olmaya çalışmaktadır.

Ailesel: Sağlığın Tanımı Nedir?

Sağlık, Dünya Sağlık Örgütünce 1948 senesinde kabul edilen bir tanım olmuş ve üstünde kesin bir anlaşma olamamasına karşın uluslararası olarak belirlenebilmiştir. Bu tanım sayesinde sağlık, kişinin sadece hasta olmaması ve ya sakat olmaması durumu değil, ruhsal açıdan ve sosyal açıdan de tam bir iyilik durumudur. Bu tanım, uluslararası düzeyde kabul görmüştür ancak bazı yönleri ytartışmaya yol açmıştır. Bu tanım dikkate alınarak hastalık tanımı ise kişinin biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan normal işleyiş durumunu değiştiren rahatsızlıklarının, bozukluklarının ya da işlev kayıplarının olmasını ifade eden, sağlığın bozulmuş olması durumudur.

Sağlık Ölçülebilir

Kişilerin, toplumların veya bir ülkelerin sağlık düzeylerinin belirlenebilmesi için gerçek verilere ihtiyaç bulunmaktadır. Gerçekliği sağlayabileceğimiz en güvenli yol ise kesinlikle istatistiksel ve ya sayısal veriler olmalıdır. Sağlık hizmetlerinin gerektiği şekilde sunulması, hangi noktada ne gibi bir sorunun olduğunun saptanması ve sağlık problemlerinin hızlı analizi ancak istatistiksel bilgilyle mümkün olmaktadır. Bu sebeple belirlenmiş ve toplumların sağlık düzeyinin gösterildiği sayısal değerler sağlık ölçütleri ifade eder. Bu sağlık ölçütleri, ilgili kurumlar tarafından sistematik olarak tutuluyor ve arşivleniyor.

Eğitim Nedir ve Eğitimin Önemi Nelerdir?

Eğitim; kişilerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürmeleri ve toplumca yer edinebilmeleri için sahip olunan bilgi, beceri ve anlayış değişikliklerinin tamamına denmektedir. Eğitime geniş anlamda bakıcak olursak, bireylerin toplum standartlarının, inançlarının ve yaşamayı kolaylaştıracak yolların elde edilmesinde etkili olacak tüm sosyal süreçleri içerir.
Eğitimin Önemi; Eğitim insanların belirli konuda bilgi sahibi olmalarınnı sağlayıp değerler sistemini öğretip inançlarını etkilemektedir. İnsanların her şekilde hayata bakışlarını belirlemektedir. En önemli konuysa eğitim, bireyin mesleğinin ve toplumdaki statüsünün, ailesine sunacağı olanakların ve itibarın belirlenmesini sağlar.

Ailesel : Aile Planlaması Nedir?

Aile planlaması denilince akla çiftlerin istedikleri zamanlarda, istenilen sayı kadar ve sağlıklı şekilde bakacakları, çocuk sahibi olmayı hedefleyen bir sistem gelir. Aile planlaması, çocuk sayılarını kısıtlamak gibi bir anlama gelmemektedir. Bu planlamanın asıl hedefi, eşlerin bakacağı kadar çocuk yapmalarını sağlamış olmak ve gebelikte aradaki sürelerin sağlıklı bir şekilde olmasını sağlamaktır. Aile planlaması prensiplerinin asıl hedefi; ailenin sağlıklı olmasını sağlamak ve eşlerin ekonomik durumunu kısıtlanmadan, müsait olabildikleri zamanlarda çocuk yapmalarına yardımcı olmak, mutlu bir ailenin kurulmasını sağlamaktır.
Aile planlaması çalışmaları sayesinde eşlere hamile kalmaları ve doğum yapmaları için en uygun olan şartların ne olduklarını ortaya koymaktadır.Hamilelik durumları arasında belli bir süre bırakmak gerekmektedi. Bırakılan süre bebeğin sağlığı ve çocuğun sağlığı için oldukça önemli bir unsurdur.

Aile Planlaması Yapılmasının Sebepleri Nelerdir?

Aile planlaması, temel sağlık hizmetlerinden biri olmuştur. Aile planlamasıyla birlikte aileler, şartlarının müsait olmasını sağlayıp, uygun kuşullarda bebek sahibi olmalarını sağlar. Ayrıca hem bebek daha rahatlıkla büyümüş olmakta, hem de aile bebeğine daha güzel imkanlar sağlamaktadır.

Aile Planlaması Yapılmasının Annenin Sağlığı için Faydaları:

Aile planlaması yapılmasının annenin sağlığı için bir çok yararı vardır. Bunlardan birkaç tanesini şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Sık aralıklarla çok sayıda hamile kalmasını önlemek,
  • Sık sık yapılan doğum sebepli olarak meydana gelecek hastalıkların önüne geçilmesi.
  • Zor ihtimalli doğum sebebiyle oluşan risklerin azaltılması.
  • Kadınların erken yaştaki ya da geç yaşta doğumlarını engellenmesi.
  • Ani gebeliklerin önüne geçilmesini sağlamak ve düşükle sonuçlanacak gebeliklerin önüne geçilmesi.
  • Annenin psikolojisin korunması.
  • Anne ölümlerin aile planlanması sayesinde azalmış olması.

Sonuç ve Tavsiyeler

Doğal aile planlaması yöntemleri için yapılan çalışmalar sayesinde kanıtlanmış olsa dahi toplumun genelinde kullanımları çok az olmaktadır. Bunun sebeplerinden biri de sağlık personellerinin bu konu hakkında doğru ve yeterli ölçüde bilgiye sahip olamamasıdır.

Daha fazla bilgi edinebilmek için Ailesel iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.